15.01.2016

HD A1

ED frei

Arthrose: kein

Augen: HC, RD, PRA, Gonio frei

14 Monate